نوشته‌هایی با برچسب "فیزیک ذره خدا"

نوبل فیزیک 2013 برای کاشفان ذره خدا نوبل فیزیک 2013 برای کاشفان ذره خدا

آکادمی سلطنتی علوم سوئد، فرانسوا انگلرت و پیتر هیگز را به خاطر کشف نظری مکانیسم جرم‌دار شدن ذرات زیراتمی و بوزون هیگز، مشترکا برنده جایزه نوبل فیزیک امسال اعلام کرد. کمیته نوبل مستقر در آکادمی سلطنتی علوم سوئد، فرانسوا انگلرت، استاد 81 ساله و بازنشسته دانشگاه بروکسل در بلژیک و پیتر هیگز، استاد 84 ساله و بازنشسته دانشگاه ادینبورگ در انگلیس را به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 2013/1392 اعلام کرد. کمیته نوبل، این دو دانشمند را به خاطر کشف نظری مکانیسمی که به درک ما از منشأ جرم ذرات زیراتمی کمک می‌کند و به تازگی (تابستان 2012/1391) با کش

پدر ذره خدا: در اهدای جایزه نوبل فیزیک بی‌انصافی شد پدر ذره خدا: در اهدای جایزه نوبل فیزیک بی‌انصافی شد

پیتر هیگز که امسال به همراه فرانسیس انگلرت برنده جایزه نوبل فیزیک شد، می‌گوید که همکار انگلیسیش، تام کیبل هم باید سهمی از جایزه نوبل فیزیک امسال می‌برد. مجید جویا: پیتر هیگز، پدر نظریه بورون هیگز (که در رسانه‌ها به "ذره خدا" مشهور شده) ادعا کرده است که هیئت بررسی جایزه نوبل، که جایزه نوبل فیزیک امسال را به او و فرانسیس انگلرت داده‌اند، یک دانشمند دیگر انگلیسی را از قلم انداخته‌اند. پیتر هیگز و فرانسیس انگلرت (دانشمند بلژیکی) به خاطر پیشنهاد مکانیسم جرم‌دار شدن ذرات به طور مشترک برنده این جایزه شدند. تئوری آنها پس از نیم قرن با کشف بوزون هیگز د

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه