نوشته‌هایی با برچسب "استاد پرویز شهریاری"

نگاهی به زندگی و دستاوردهای علمی استاد «پرویز شهریاری» نگاهی به زندگی و دستاوردهای علمی استاد «پرویز شهریاری»

این که بود که بی درنگ و بی مقدمه از پشت گوشی تلفن گفت: «استاد پرویز شهریاری صبح جمعه چشم از جهان فرو بست. » چگونه توانست این خبر دردناک را بیان کند؟ و مرا چنین در صحراهای بی پایان اندوه رها کند؟ با شنیدن این خبر بود که آشفته شدم و به دنبال مسکن گشتم و حافظ را گشودم که این غزل آمد:. فاش می گویم و از گفته خود دلشادم/ بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق/ که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود/ آدم آورد در این دیر خراب آبادم. کمی آرامش یافتم و بر خود مسلط شدم و پذیرفتم که استاد «پرویز شهریاری

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه