چگونه عادت هاي بــد را ترک کنيم؟

«عادت» از اين نظر سودمند است که به صورت رفتاري خودکار درآمده است، چرا که وقتي به چيزي عادت داريم، بدون آن که ذهن و فکر خود را درگير کنيم، به انجام آن مي پردازيم؛ براي مثال وقتي عادات خوبي مانند به موقع رسيدن به محل کار، خوش بيني يا چيزهايي شبيه به اين در خود داشته باشيم، براي ايجاد آن ها در ذهن خود، به فکر کردن نيازي نداريم و به اين ترتيب مي توانيم انرژي خود را در جاي ديگري صرف کنيم. به همين اندازه، عادت هاي بد نيز مي تواند خطرناک باشد، چرا که ممکن است فرد بدون فکر دست به کارهايي بزند که زندگي شخصي و شغلي اش را در معرض خطرات جدي قرار دهد؛ عادت هاي بدي مثل: دير رسيدن به جلسات کاري، منفي گرايي، دروغگويي، تمارض، مقاومت در برابر تغيير و تصميم گيري عجولانه. اما عادت هاي بد در همه، قابليت توقف و جايگزيني با عادات خوب را دارد، ولي اين جايگزيني به زمان نياز دارد. در پژوهشي که در سال 2009 انجام پذيرفته، اين نتيجه به دست آمده است که براي جايگزيني يک عادت خوب به جاي يک عادت بد، به طور متوسط 66 روز زمان لازم است (اين زمان مي تواند بين 15 تا 254 روز بسته به رفتار و شخص متغير باشد.)

گام اول: يک برنامه تهيه کنيد. داشتن يک برنامه آگاهانه مي تواند در غلبه بر عادات منفي بسيار موثر باشد. يک راه خوب براي اين موضوع، آن است که توقف عادات منفي را به عنوان اهداف شخصي خود تعريف کنيد. اين موضوع باعث مي شود بتوانيد پيشرفت خود را به طور منظم بررسي کنيد، تا عادات بد به طور کامل از ميان برود.

گام دوم: خودانضباطي و خودآگاهي تان را توسعه دهيد. خودآگاهي براي رهايي از عادت هاي بد يک مهارت الزامي است. «خودآگاهي» توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوت، خواسته ها و ترس هايي که در زندگي ما وجود دارد، است. با داشتن خودآگاهي به خوبي از دلايل توقف عادات بدي که در خود داريم، مطلع خواهيم بود. داشتن نظم و انضباط فردي نيز مي تواند کمک زيادي به غلبه بر عادات منفي کند که تنها با ممارست فراوان در افراد ايجاد مي شود.

گام سوم: براي غلبه بر عادات بد، رويکردهاي مناسبي انتخاب کنيد. بعضي افراد براي غلبه بر عادات بد، تصميمي انقلابي مي گيرند و سعي مي کنند يک شبه آن را ترک کنند. بعضي ديگر نيز با روندي کاهشي و به تدريج عادات بد را در خود از بين مي برند؛ مثلا مي توانيد عادت بد وبگردي در خود را روزانه پنج دقيقه کاهش دهيد تا به زمان مناسب و قابل قبولي براي ترک اين عادت برسيد.

گام چهارم: موانع ترک عادات بد را از بين ببريد. يکي از بهترين راه هاي جايگزيني عادات خوب به جاي عادت هاي بد، از بين بردن موانع است. براي مثال، اگر عادت داريد در جمع همکاران در هنگام صرف ناهار، از ديگران غيبت کنيد، مي توانيد تا زمان برطرف شدن اين عادت بد، ناهار خود را در محلي ديگر و به صورت انفرادي صرف کنيد.

گام پنجم: براي جايگزيني عادت هاي خوب آگاهانه تلاش کنيد. در اغلب موارد، با اقدام عملي استفاده از رفتارهاي خوب، مي توانيد موجب توقف عادات بد شويد؛ براي مثال اگر شما فردي ايرادگير در گروه کاري تان هستيد، پيشنهاد مي شود تمرين کنيد در جلسات به جاي انتقاد، از افراد تعريف و تمجيد کنيد.يا تصور کنيد از جمله کساني هستيد که عادت داريد به طور دائم در جلسات ايميل هاي خود را کنترل کنيد، کافي است با برداشتن يک کاغذ و قلم از تمامي تصميمات و جزئيات جلسه يادداشت برداري کنيد. به اين ترتيب خواهيد ديد به تدريج عادت بد قبلي شما از بين مي رود.

گام ششم:به خود پاداش بدهيد. هرگاه موفق به ترک عادتي بد در خود شديد، بلافاصله به خود پاداش بدهيد. پاداش دادن به خود، کمک مي کند تا براي نگهداري عادات خوبي که انجام داده ايد، انگيزه بيشتري پيدا کنيد.

گام هفتم:از ديگران کمک بخواهيد. از خانواده و دوستان خود بخواهيد براي توقف عادت هاي بد، به شما کمک کنند.

منبع: میگنا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه