مبارزه با چاقی با غنی کردن لپتین مواد غذایی

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام:

liptin مبارزه با چاقی با غنی کردن لپتین مواد غذایی
در مورد کاهش وزن امروز ما ما باید سطح لپتین موجود در مواد غذایی را بالا ببریم اکنون باید ببینیم کدام غذاها منابع زیاد لیپتین را دارند

لپتین و کاهش وزن:

اگرمیزان لپتین زیاد باشد به مغز اطلاع داده می شود که انرژی کافی در سلول وجود دارد، این انرژی سوزانده می شود. همانطوریکه در سایت Webmd.com، “… گفته شده هنگامی که سطح لپتین بالاتر از این آستانه باشد ، مغز انرژی کافی را دریافت کرده ، می تواند انرژی به میزان طبیعی در ورزش در حالت عادی ، خوردن غذا در یک حد، تعامل سرعت، و فرایندهایی مانند بلوغ و بارداری استفاده شود

لپتین و چاقی:

در افراد چاق عدم سیگنال به مغز فرستاده می شود . با این حال، مغز خود این سیگنال را دریافت کرده و غذای بیشتری طللب میکند، حتی اگر LH بالاتر از حد مطلوب باشد… بدن نیاز به منابع انرژی بیشتر دارد، بنابراین مغز اشتها را افزایش می دهد مقدار بیشتری از اندورفین به عنوان پاداش برای خوردن غذاهای چرب و مواد شیرین پیدا میکند

مواد غذایی غنی از لپتین:
پروتئین
غذاهای فیبر غنی
سبزیجات برگ دار

این غذاها حساس به لپتین هستند و مغزسیگنال دریافت می شود و شما گرسنه نمی شوید

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه