فرزندان بزرگ خانواده درشت هیکل ترند!

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام:

56065db022097

تاکنون متوجه شده اید چرا خواهر های بزرگتر جثه ای درشت تر نسبت به خواهران کوچکتر از خود دارند و علت این امر چیست؟تاکنون به این موضوع فکر کرده اید ؟علت این امر چیست و چرا اکثرا فرزندان بزرگتر خانواده درشت هیکل تر از دیگر فرزندان هستند؟

نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد، خواهرهای بزرگ تر نسبت به خواهرهای کوچک ترشان 40 درصد بیش تر در معرض چاقی هستند.

تحقیقی در مورد بیش از 13 هزار و 400 زوج از خواهران در سوئد انجام شده و وزن آن‌ها را بین 1991 تا 2009 در نظر گرفته است.

محققان ابتدا وزن خواهرها را وقتی جنین 10 تا 12 هفته ای بودند، اندازه گرفتند و متوجه شدند خواهرهای بزرگ تر به طور میانگین حدود 560 گرم سنگین تر هستند. مطالعه در 18 سال بعدی هم ادامه یافت و هر سال وزن خواهر بزرگ تر حدود 110 گرم بیش از خواهر کوچک تر افزایش می‌یافت.

محققان دانشگاه‌های اوکلند نیوزیلند و اوپسالا در سوئد می گویند، دلیل این مساله را نمی‌دانند.

تحقیقات قبلی نشان داده بود، این مساله درباره برادرها هم صادق است.

سایت «ایندپندنت» ایرلند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه