عکس های فتوشاپی در مورد احساس پوچی

عکس های فتوشاپی در مورد احساس پوچی
عکس های فتوشاپی ، عکس هایی در مورد احساس پوچی : من دانش آموز هنرهای زیبا هستم و خودم را با عکاسی یا بهتر بگویم عکس های خیلی دستکاری شده بیان می کنم. من قصد دارم ایده های ذهنیم رو با یک تکنیک نزدیک به کولاژ بیان کنم هرچند به طور کامل از ابزارهای دیجیتالی برای خلق تصاویرم استفاده می کنم. چیزی که واقعا می خوام اینه که تصاویرم درمورد سبک من صحبت کنند. با هریک از عکسهام من قصد دارم ایده ها و افکار پوچی رو بیان کنم که همزمان مخاطب رو هم به فکر وامی دارند.

عکس های فتوشاپی، احساس پوچی، عکس های دستکاری شده

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه