طی مراسمی در هلند وزیر زیرساخت این کشور ملانی شولتز ون اتوبوس فوق العاده سریع و استثنائی را رونمایی کرد. در این مراسم وزیر پس از سوار شدن بر اتوبوس ووبو اوکلز و ابراز رضایت از آن پلاک این ماشین را تحویل داد.

قرار است این اتوبوس تند رو در مسیری اختصاصی در کنار بزرگراه که برای آن ساخته شده است حرکت کند. 
Wubbo Ockels Superbus نام این اتوبوس است و دارای 16 درب و قادر به حمل 23 مسافر با سرعتی حدود 250 کیلومتر بر ساعت می باشد. سطح راحتی این وسیله نقلیه بسیار استثنائی و راحت می باشد.
 
تصاویر سریع ترین و استثنائی ترین اتوبوس جهان
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
 
سریع-ترین-اتوبوس-جهان-+-عکس
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه