پرشین پرشیا-عکس ناسا نشان داده که سیاره مشتری هم شفق قطبی دارد. به گزارش عصرایران به نقل از بی بی سی، وقتی ذرات پرانرژی معلق در فضا توسط میدان مغناطیسی یک سیاره به دام بیفتند، به یکی از دو قطب آن سیاره کشیده می‌شوند و شفق ایجاد می‌شود.


نجوم و فضا ,عکسهای ناسا,شفق قطبی

پرشین پرشیا-عکس ناسا نشان داده که سیاره مشتری هم شفق قطبی دارد. به گزارش عصرایران به نقل از بی بی سی، وقتی ذرات پرانرژی معلق در فضا توسط میدان مغناطیسی یک سیاره به دام بیفتند، به یکی از دو قطب آن سیاره کشیده می‌شوند و شفق ایجاد می‌شود.

شفق قطبی در سیاره مشتری,خبرهای نجوم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه