تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح

تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح
عکس های طبیعت و حیوانات ،تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح ، تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح مشاهده میکنید. این تصاویر در دریاچه موندارا در کوئینزلند توسط گردشگران گرفته شده است.

همانطور که میبینید مار پایتون‌ به دور تمساح پیچیده و تمساح سعی میکند سر خود را از آب بیرون نگه دارد و اما در انتها مار پایتون موفق میشود تمساح را که در حدود ۲ متر طول دارد ببلعد، پس از بلع تمساح بدن پایتون بزرگتر از دو برابر اندازه طبیعی اش دیده میشود.

نبرد مار پایتون‌،تمساح،عکس

تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح

نبرد مار پایتون‌،تمساح،عکس

تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح

تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح

تصاویر دیدنی از نبرد مار پایتون‌ و تمساح

نبرد مار پایتون‌،تمساح،عکس

منبع : .funbartar.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه