تصاویر دستگاه رادیوگرافی پرتابل

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام:

Portable X-ray (1)

دستگاه رادیوگرافی پرتابل یکی از دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس است که به منظور انجام تصویربرداری رادیوگرافیک در بیمارانی که نمی توانند به بخش رادیولوژی منتقل شوند مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

Portable X-ray (1)

Portable X-ray (2)

Portable X-ray (4)

Portable X-ray (5)

Portable X-ray (6)

Portable X-ray (7)

Portable X-ray (8)

Portable X-ray (9)

Portable X-ray (10)

Portable X-ray (11)

Portable X-ray (12)

Portable X-ray (13)

Portable X-ray (14)

Portable X-ray (3)

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه