تصاویر دستگاه اندازه گیری شعاع قرنیه

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام:

pachymeter (1)

دستگاه اندازه گیری شعاع قرنیه یا پاچیمتر وسیله ای در چشم پزشکی است که با استفاده از منبع نوری که دارد قرنیه را در بالاترین حالت بازی قرار می دهد و با استفاده از تخمین قطر کره چشم شعاع قرنیه را اندازه گیری می کند.در ادامه تصاویری از این دستگاه و کاربرد ان را ببیند.

pachymeter (2)

تصاویر دستگاه اندازه گیری شعاع قرنیه - تصویر 3

pachymeter (4)
pachymeter (5)

pachymeter (6)

pachymeter (7)

pachymeter (8)

pachymeter (9)

pachymeter (10)

pachymeter (11)

pachymeter (12)

pachymeter (13)

pachymeter (14)

pachymeter (15)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه